PANEL 1:

2023 Eğitim Vizyonu ve Türk Eğitim Sistemi

Moderatör: Prof. Dr. Özcan Demirel

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Salih Çepni
Prof. Dr. Adnan Baki
Doç. Dr. Adnan Boyacı

PANEL 2:

21. yy Becerileri

Moderatör: Prof. Dr. Yavuz  Erişen

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Hasan Bacanlı
Prof. Dr. İrfan Erdoğan
Prof. Dr. Servet Özdemir