V. TURKCESS ONUR KURULU

Prof. Dr. Refik TURAN

Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Bahri ŞAHİN

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramiz ASKER

Bakü Devlet Üniveristesi

Prof. Dr. Şahin Karasar

Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr.Hüseynov Elxan Bahadur

Sumqayıt Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Cəfər Cəfərov

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Fadıl HOCA

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muhsin KAR

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL

Buruni Üniversitesi Rektörü