Kongreye gönderilen bildiriler hakem değerlerdirmesinden geçtikten sonra;

  1. Özet Kitapçık
  2. Tam Metin
  3. İlköğretim Online (Özel Sayı)
  4. Türksosbilder (Özel Sayı)
  5. 2023 Eğitim Vizyonu ve 21. yy becerileriyle doğrudan ilişkili çalışmalar rapor haline getirilip, kitap olarak yayınlanacaktır. Bu çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili birimler ile paylaşılacaktır.

İlköğretim Online Dergisi

Taranma & Dizinlenme

SCOPUS
EBSCO
TR Dizin
ERIHPlus (2017-08-07)
IndexCopernicus
DOAJ
AERA
UDL-EDGE (2018-07-28)