Lütfen özetinizi kongre özet şablonuna göre uyarlayınız. Sayfada bulunan Word şablonunu kullanabilirsiniz. Lütfen özetinizi ilkyazarsoyisim_isim_manuscript1.docx olarak isimlendiriniz.

Sorumlu Yazara İlişkin Bilgiler