Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri: AMOS Uygulamaları

Yürütücü: Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI

İçerik:

Amos programının tanıtımı, veri girişi, yapısal eşitlik modellemesi ile ilgili kavramlar, doğrulayıcı faktör analizi, yapısal eşitlik modeli, aracılık analizleri, bootstrapping işlemi.

Katılımcı sayısı: Maksimum 20-25

Gereklilikler: Katılımcıların bilgisayarlarında SPSS ile AMOS programının kurulu olması.

Tarih 
Saat