IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin ve Kafkas İslam Ordusunun Kuruluşunun 100  Yılı nedeniyle 27-30 Haziran 2018 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilmiştir.