5. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 

Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde  27-29 Haziran

2019 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. V. Sempozyum teması “21. YY Becerileri” olarak belirlendi.

ebulten yıldız teknik Üniversitesi