Sanal Sunumlar

ID NO BAŞLIK-TITLE SUNUCU-PRESENTER Video 
BT323 Kalem Ve Klavye İle Yazmanın Tutum Açısından Karşılaştırılması: Ortaokul Örneği –  Aslı Maden Aslı Maden BT323
BT273 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Algıladıkları Helikopter Annelik Tutumu İle Empatik Yönelimleri Arasındaki İlişki – Emine Ela Kök/ Merve Ayvallı/ Fatma Ünal  Emine Ela Kök BT273
BT070 Eğitim Felsefesi Dersindeki Sinematografik Deneyimler Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi – Gürol Yokuş Gürol Yokuş BT070
BT576 Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesinde Lise Öğrencilerinde Depresyon, Anksiyete, Stres Ve Sigara Kullanım İlişkisi –  İbrahim Halil Oktay İbrahim Halil Oktay BT576
BT586 Öğretmen Adaylarının Teknoloji, Öğretim Yöntemi Ve Materyaline Yönelik Metaforik Algıları –  Zeynep Tatlı /  Hava İpek Akbulut / Derya  Altınışık Derya  Altınışık BT586
BT324 Ortaokul Öğrencilerinin E-Yazma Alışkanlıklarının İncelenmesi – Aslı Maden Aslı Maden BT324
BT105 Lise Öğrencilerinin Hazırladıkları Dijital Öyküleri Değerlendirmesi –  Zeynep Tatlı / Derya  Altınışık/  Göksel Çelenk   Derya  Altınışık BT105
BT334 5e Öğretim Modeli Kullanılarak Yansıma Ve Simetri Kavramlarının Öğretilmesi: Bir Durum Çalışması –  Hülya Yıldız/ M.Emin Özdemir / Menekşe Seden Tapan Broutin Hülya Yıldız BT334
BT091 Türkçe Ders Kitaplarındaki Edebî Metinlerin Çocuk Edebiyatının Temel Öğeleri Açısından İncelenmesi – Tuncay Türkben Tuncay Türkben BT091
BT553 Ergenlerde Umut Ve Sınav Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi – İbrahim Demirci İbrahim Demirci BT553
BT106 Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Kavram Öğretimi Sürecinden Yansımalar – Zeynep Tatlı / Derya  Altınışık/  Derya  Altınışık BT106
BT017 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitabının Yazma Stratejileri Yönünden Değerlendirilmesi – Mehmet Fidan Mehmet Fidan BT017
BT249 8. Sınıf Öğrencilerinin Modelleme Yeterliliklerinin İncelenmesi – /  Merve Mazlum /  Menekşe Seden Tapan Broutin / Gül Kaleli Yılmaz  Merve Mazlum BT249
BT470 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesine İlişkin Nitel Bir Araştırma – Mukaddes Örs  / Hüseyin Kaygın Mukaddes Örs   BT470
BT454 Bilgiye Ulaşma Ve Eğitimde Dijital Araçların Kullanımı Ve Öğrenci Görüşleri – Sinem Kasımoğlu/ Mustafa Ufuk Çelik Mustafa Ufuk Çelik BT454
BT318 Akademik Personel Dünyasına Bakış: Araştırma Görevlileri Ve Doktor Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Çalışma –  Sercan Balım /  İlgün Bilekli / Nuray Mustafaoğlu Çiçek /Hatice Serpen  Sercan Balım BT318
BT431 Robotik Kodlama İle Problem Senaryolarına Bir Bakış: Ortaokul Örneği –   Sibel Demir Kaçan / Ahmet Kaçan Ahmet Kaçan BT431
BT349 Üniversite Öğrencilerinin Derslerde Akıllı Telefon Siber Aylaklığı Durumlarının Belirlenmesi Ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi – Birsel Aybek/  Sıddık Doğruluk Sıddık Doğruluk BT349
BT634 Sustainable Fiscal Framework  – Aghanemat Aghayev Aghanemat Aghayev BT634
BT457 Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğasına Yönelik Görüşleri – Solmaz Samla Gedik Altun/  Derya Özlem Yazlık Solmaz Damla Gedik Altun BT457
BT348 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme – Birsel Aybek/  Sıddık Doğruluk Sıddık Doğruluk BT348
BT552 2023 Eğitim Vizyonu Ve Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetleri – İbrahim Demirci İbrahim Demirci BT552
BT092 Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Etkinliklerin Üst Düzey Bilişsel Becerileri Geliştirme Yeterliliği Açısından İncelenmesi – Tuncay Türkben Tuncay Türkben BT092
BT426 Avrupa Birliği Politikaları Çerçevesinde Türkiye’nin Hayat Boyu Öğrenme Stratejileri Ve Türkiye’de Gerogojik Eğitim – Ahsen Nisa Odabaşoğlu/  Fulya Uzuner Ahsen Nisa Odabaşoğlu BT426
BT422 Linkedin Best Practices For Professional Development And Networking – Yasir Kurt/ Gabriel Barrientez Yasir Kurt BT422
BT178 Çalışma Hayatında Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları – Banu Özbucak Albar Banu Özbucak Albar BT178
BT137 Tüketicilerin E-Şikayetlerinin Çözülmesinden Duydukları Memnuniyet Düzeyinin İncelenmesi:Şikayetimvar.Com Örneği – M. Sami Süygün/ Sezen Bozyiğit/ Rukiye Özkan  Rukiye Özkan BT137
BT167 Evli Bireylerde Aleksitiminin Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkisi –  Burcu  Kopar Burcu  Kopar BT167
BT226 Ebeveynlerin Sosyal Medyada Yer Alan Çocukla İlgili Paylaşımlara Yönelik Görüşleri – Emine Ela Kök/  Fatma Ünal Emine Ela Kök BT226
BT179 İşgücü Piyasasında Sanal Kaytarma – Banu Özbucak Albar Banu Özbucak Albar BT179
BT124 Din Eğitiminin Önündeki Engeller Araştırması Bağlamında Yeni Yöntem Ve Teknikler –  Nihat Oyman Nihat Oyman BT124
BT138 Özel Okulların Sunduğu Hizmetlere Yönelik  Velilerin Sanal Ortamdaki Şikayetlerinin İncelenmesi – Sezen Bozyiğit / Rukiye Özkan / M. Sami Süygün Rukiye Özkan BT138
BT587 XIX. Yüzyıl Ve Sonrası Rize’deki Gayrimüslim Nüfus – Sinan Başaran Sinan Başaran BT587
BT604 Hazır Giyim Sektöründeki Lüks Ve Kitlesel Markaların Sosyal Medya Kullanımı: Instagram Üzerine Karşılaştırmalı Özel Gün İçerik Analizi –  Şeyma Şahin Kanmaz Şeyma Şahin Kanmaz Video