Arşiv-1

  1. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği ve Sinop Üniversitesi işbirliği ile 1-3 Ekim

2012 tarihinde Sinop’ta düzenlendi. I. Sempozyum teması “İlk Çağlardan Günümüze Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimlerinde Gelişmeler” olarak belirlendi.

Programın devamında, “Türk Kültür Coğrafyasında Dilde-Fikirde-İşte Birlik” konulu sempozyumun ilk paneli, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karadağ’ın moderatörlüğünde yapıldı. Gediz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyfullah Çevik, Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve eski TİKA Başkanı Dr. Öner Kabasakal sunumlarını gerçekleştirdi. 50 farklı üniversiteden bilim kurulu ve 16 ülkeden danışma kurulu oluşturulmasının yanı sıra 30 ülke öğrenci temsilcisinden de Öğrenci Temsilciler Kurulu hazırlandı.

Leave a Reply